Patricie logo
Patricie Ullrichová
Patricie Ullrichová
Patricie Ullrichová
Patricie Ullrichová
Účetnictví

Nabízím komplexní služby v oblasti účetnictví, zpracovávám podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a související agendy. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem.

Podvojné účetnictví
 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence
 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech


Kontakt

Ing. Patricie Ullrichová

gsm: 00420-721-132-003
eml: patricie@accounting-prague.com
ičo: 712 81 401
add.: Praha 2


Partneři
Prague TV Imtherealdesigner.com
Prague TV Imtherealdesigner.com