Pat & Partners
With a strong touch of professionalism
Vítejte na stránkách Pat & Partners

O společnosti


Jsme dynamická a konsolidovaná společnost, pro kterou jsou naši klienti, jejich požadavky a cíle vždy na prvním místě.

Náš tým je složen ze specialistů s dekádami kolektivních zkušeností. Každý z nás má jiné profesionální zaměření. Naše spolupráce, nahraditelnost a různé pohledy na věc nám umožňují poskytovat našim klientům efektivní a komplexní služby na té nejvyšší úrovni.

Na rozdíl od většiny českých účetních společností přistupujeme k klientovi komplexně a pomáháme mu řešit všechny aspekty jeho podnikání. Jsme výjimečně připraveni poskytnout i našim mezinárodním klientům srozumitelné poradenství.

Zajišťujeme nejen kvalitní účetnictví, ale kompletní služby především pro živnostníky, malé a střední firmy, zejména v oblasti správy a finančního řízení společnosti, zakládání nových společností a registrace živnostenských oprávnění, asistenci při vyřízení víza k pobytu, zajištění různých povolení přímo souvisejících s určitým typem ekonomické aktivity a mnoho dalších. Díky vlastním zkušenostem a síti externích spolupracovníků jsme schopni nabídnout individuální balíčky služeb, které vyhovují vašim potřebám.

Víme, že dlouhodobá spokojenost našich klientů je nejlepší ukázkou kvality.

Účetnictví


icon

Účetnictví


Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví, zpracovávání podvojného účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a související agendy. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem v České republice.

icon

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu
  o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznán
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech


icon

Podvojné účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát
  a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
  a povinných příloh
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech


icon

Zpracování mezd


Nabízíme komplexní služby v oblasti mzdového účetnictví
a personalistiky, které zahrnují zejména:
 • kompletní zpracování mezd malých a středních firem
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotní pojišťovně, OSSZ, ÚP
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech

Daně


Pro naše klienty zajišťujeme komplexní daňový servis, tzn. zpracování veškerých daňových přiznání, zpracování veškerých účetních dokladů, vedení evidence pohledávek a vyhotovení uzávěrek dle požadavků zákazníka.
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob – typ A
 • daň z příjmu fyzických osob – typ B
 • daň z nemovitosti
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň z přidané hodnoty – vyhotovení měsíčních (čtvrtletních) přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • silniční daň

icon

icon

Založení s.r.o.


Pro naše klienty zajišťujeme komplexní servis při zakládání společnosti s ručením omezeným.

Společnost může být vytvořena i bez Vaší přítomnosti na základě poskytnuté plné moci. Úzce polupracujeme s renomovanou právní kanceláří a jsme schopni zajistit všechny potřebné právní dokumenty.

Pokud na založení společnosti spěcháte, může být vytvořena do 2 týdnů po obdržení všech potřebných dokumentů.

Další služby


Mnoho z našich zahraničních klientů, kteří začínají v Česku podnikat, potřebují pomoci s místními právními specifiky a know-how. Máme rozsáhlé zkušenosti mimo jiné v oblasti gastronomie. Od rychlého občerstvení až po provozování barů a restaurací jsme schopni poskytnout klientovi komplexní přehled potřebných povolení, norem a regulativů týkajících se otevření a provozování nové provozovny. Ve spolupráci s renomovanou architektonickou kanceláří jsme schopni navrhnout potřebná stavební řešení na v konkrétní provozovně.

Externě spolupracujeme se sítí odborníků specializujících se na určitou agendu/oblast spojenou s provozem restaurace – např. bezpečnost práce, požární ochrana, hygiena, HACCP a úzce spolupracujeme se zavedeným závodním lékařem.

Pro naše klienty zajišťujeme ve spolupráci s renomovanými právními kancelářemi špičkové poradenství v oblasti pracovního a obchodního práva.

Poskytujeme také pomoc při zpracování víz k pobytu, poradenství a přípravu potřebných dokumentů.

V případě potřeby můžeme také poskytnout zpracování měsíční celní zprávy – hlášení Intrastat.
icon

icon

Ceník


Konečná cena za naše účetní služby se odvíjí od posouzení stavu celého účetnictví a všech potřebných úkonů s ním spojených.

Cena za kompletní servis spojený se zakládáním s.r.o. je včetně všech soudních, notářských a jiných poplatků.

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte a rádi Vám zašleme cenovou nabídku.
icon

Reference


Rádi dodáme na vyžádání.

icon

Kontakt


Ing. Patricie Štefanová

+420 721 132 003
patricie@accounting-prague.com
ič: 712 81 401
Praha 2